Menu
Your Cart

Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο happygift.gr (εφεξής «η επιχείρηση»), το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Ο ιστότοπος happygift.gr με

Επωνυμία: Σωφρόνης Φ. & Σωφρόνης Ε. Ο.Ε
Παπαστράτου 39, Αγρίνιο
ΑΦΜ: 801286986
ΔΟΥ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Έδρα: ΑΓΡΙΝΙΟ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 153559612000
Email: happygift.gr@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2641306819, 6934 579243

Στοχεύει να προσφέρει έναν καινοτόμο τρόπο έκφρασης και αγοράς ηλεκτρονικών ειδών .

Διαβάστε προσεκτικά όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν αιτηθείτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, πρέπει να διακόψετε αμέσως την πρόσβαση στις παρεχόμενες Υπηρεσίες μας επειδή συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση σημαίνει ότι αποδέχεστε τη Συμφωνία και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αναθεώρηση της Συμφωνίας.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΘΕΊΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Εάν δεν συμφωνείτε να υπόκεισθε στους παρόντες Όρους Χρήσης, μην χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μας. Με το να συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας αυτές, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία.

Γενικοί
Γενικοί όροι χρήσης του ιστότοπου

Ορισμοί
Οι όροι στο προοίμιο έχουν την έννοια που τους αποδίδεται και κάθε ένας από τους παρακάτω όρους έχουν την έννοια που τους αποδίδεται.
Ως "Συμφωνία" νοούνται οι παρακάτω Όροι Χρήσης, οι οποίοι μετά την έγκρισή τους από τον Χρήστη γίνεται μια δεσμευτική σύμβαση.
Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας που εγκρίνονται για να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία.
Ως "χρήστης" νοείται κάθε χρήστης των Υπηρεσιών μας.

Οι Υπηρεσίες
Ο ιστότοπος happygift.gr στοχεύει να προσφέρει καινοτόμα δώρα που δημιουργούνται αποκλειστικά για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών
Η happygift.gr θα πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αδιάλειπτη και συνεχή λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να υπάρξουν διακοπές στην παράδοση των Υπηρεσιών που είναι πέρα από τον έλεγχό μας.
Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσουμε τις Υπηρεσίες προσιτές, οι Υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες από καιρό σε καιρό για οποιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της συνήθους συντήρησης.
Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι λόγω περιστάσεων τόσο εντός όσο και εκτός του ελέγχου μας, η πρόσβαση στις Υπηρεσίες ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να τερματιστεί.
Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε υπηρεσία ή πρόσβαση στις Υπηρεσίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Λειτουργία των Υπηρεσιών
Διατηρούμε πλήρη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια όσον αφορά στην λειτουργία των Υπηρεσιών.
Έχουμε την δυνατότητα, μεταξύ άλλων:
α) να διαγράψουμε τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα ιδιωτικά μηνύματα, στα οποία δεν έχει υπάρξει πρόσβαση για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τις πολιτικές μας,
β) να θέσουμε στην διάθεση τρίτων πληροφορίες σχετικά με την Πλατφόρμα και τους Τελικούς Χρήστες, σύμφωνα πάντα με την Πολιτική Απορρήτου μας και την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
γ) να αποσύρουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε οποιαδήποτε λειτουργία ή χαρακτηριστικό των Υπηρεσιών. και
δ) να ελέγξουμε τα αρχεία που έχουν μεταφορτωθεί, τα φόρουμ, τις συνομιλίες και τις υποβολές χρηστών και να επιτρέψουμε περιορισμούς πρόσβασης σε αυτά.

Ιδιοκτησία
Η πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή διαδικτυακό χώρο, αποτελεί μέρος της υπηρεσίας και δεν διατίθεται προς πώληση ως ξεχωριστό στοιχείο.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για τις Υπηρεσίες, καθώς και η υποδομή που χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα και όλα τα υλικά που περιέχονται σε αυτά ή μεταβιβάζονται με αυτά, καθώς και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτά αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της happygift.gr.
Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στην παρούσα συμφωνία, κανένας από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θεωρείται ότι δημιουργεί άδεια χρήσης σε αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή βάσει αυτών και ρητώς συμφωνείτε δια της παρούσας να μην τροποποιήσετε, να μην προσαρμόσετε, να μην επεξεργαστείτε, να μην αντιγράψετε, να μην διανείμετε, να μην μεταδώσετε, να μην εκδώσετε, να μην εκχωρήσετε άδεια χρήσης, να μην δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, να μην μεταφέρετε ή να μην πωλήσετε ή μεταπωλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν από ή μέσω των Υπηρεσιών.

Κώδικας Συμπεριφοράς
Όλες οι αλληλεπιδράσεις με τις Υπηρεσίες πρέπει να είναι νόμιμες και να συμμορφώνονται με αυτούς τους Όρους χρήσης.
Στον βαθμό που η συμπεριφορά σας (όπως κρίνεται κατά την κρίση μας), περιορίζει ή εμποδίζει οποιονδήποτε άλλο χρήστη να χρησιμοποιεί ή να απολαμβάνει οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών, μπορούμε να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες.

Παρακαλούμε, όπως απέχετε από τις ακόλουθες δραστηριότητες, οι οποίες απαγορεύονται στην πλατφόρμα και αποτελούν ρητή έκφραση παραβίασης της Συμφωνίας:

Υποβολή τυχόν ανακριβών πληροφοριών, διαπράξετε απάτη ή παραποίηση πληροφοριών σχετικά με τις Υπηρεσίες που παρέχει η happygift.gr,
Προσπάθεια πρόσβασης ή πραγματική πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για εσάς, όπως π.χ. η καταγραφή σε ένα διακομιστή στον οποίο δεν έχετε εξουσιοδότηση πρόσβασης,
Προσπάθεια σάρωσης ή δοκιμής της ασφάλειας ή της διαμόρφωσης των Υπηρεσιών ή παραβίαση μέτρων ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας χωρίς τη δέουσα εξουσιοδότηση,
Παραβίαση ή παρεμβολή στην καλή λειτουργία οποιουδήποτε τμήματος, σελίδας ή περιοχής των Υπηρεσιών και οποιωνδήποτε λειτουργιών και υπηρεσιών που παρέχει η happygift.gr,
Προσπάθεια παρεμβολής με την υπηρεσία σε οποιονδήποτε χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, με την υποβολή ενός ιού στις Υπηρεσίες ή απόπειρες στην υπερφόρτωση, "πλημμύρα", "spamming", " επίθεση μέσω ταχυδρομείου" ή διακοπή των Υπηρεσιών,
Διάδοση ή μετάδοση υλικού που μπορεί που θα θεωρηθούν από το μέσο άνθρωπο ως καταχρηστικές, άσεμνες, πορνογραφικές, δυσφημιστικές, παρενοχλούν, χονδροειδώς προσβλητικές, χυδαίες, απειλητικές ή κακόβουλες,
Διάδοση, αποθήκευση ή μετάδοση αρχείων, γραφικών, λογισμικού ή άλλου υλικού το οποίο πραγματικά ή δυνητικά παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό απόρρητο ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου,
Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της για να διαφημίσετε ή να ζητήσετε, για οποιοδήποτε άλλο εμπορικό, πολιτικό ή θρησκευτικό σκοπό, ή να ανταγωνίζεται, άμεσα ή έμμεσα με την happygift.gr,
Μεταπώντας ή αναπροσαρμόζοντας την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες ή τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσω των υπηρεσιών,
Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή οποιονδήποτε από τους πόρους της για να ζητήσετε τους τελικούς χρήστες, τους εμπόρους ή άλλοι επιχειρηματικούς εταίρους της happygift.gr να γίνουν χρήστες ή συνεργάτες τρίτων δυνητικών ανταγωνιστικών έμμεσα ή άμεσα με την happygift.gr, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της συγκέντρωσης τρέχουσων ή προηγουμένων προσφερόμενων προσφορών εμπόρων,
Πρόσβαση, παρακολούθηση ή αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφοριών από τον ιστότοπο ή διαδικτυακό χώρο της happygift.gr χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ρομπότ, πρόγραμμα παντός είδους ή άλλο αυτοματοποιημένα μέσο ή οποιαδήποτε χειρωνακτική διαδικασία για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την γραπτή μας άδεια,
Παραβίαση των περιορισμών σε τυχόν κεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ ή παράκαμψη ή παρακάμπτοντας άλλα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης στις Υπηρεσίες,
Λαμβάνοντας οποιαδήποτε ενέργεια που θέτει υπερβολική ζήτηση στις υπηρεσίες μας ή επιβάλλει, ή μπορεί να επιβάλει ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο για τους διακομιστές ή άλλο τμήμα της υποδομής μας (όπως καθορίζεται),
Συσσωμάτωση οποιουδήποτε περιεχομένου ζωντανών ή μεταλειτουργικών ή άλλων πληροφοριών ιστότοπο ή διαδικτυακό χώρο (είτε χρησιμοποιεί δεσμούς είτε άλλα τεχνικά μέσα ήτα φυσικά αρχεία που σχετίζονται με τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω τω των υπηρεσιών) με υλικό από άλλες πηγές ή σε δευτερογενή Αγορά χωρίς τη γραπτή μας άδεια,
Να ενεργεί παράνομα ή κακόβουλα ενάντια στα επιχειρηματικά συμφέροντα ή τη φήμη της happygift.gr, των συνεργατών μας ή των υπηρεσιών μας.
Υπερσύνδεση με τις Υπηρεσίες από οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο χωρίς την αρχική και συνεχή συναίνεση μας ή
Συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που θεωρούμε ότι έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα ή τους παρόντες Όρους Χρήσης.
Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση GDPR-ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο happygift.gr εφεξής «η επιχείρηση», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.
Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ̓ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου happygift.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.
Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.
Η χρήση αυτού του ιστότοπου γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη σας και σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Σχετική νομοθεσία
Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)
Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί τις συλλέγουμε
Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων
Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.
Σχετικά με τα cookies

Πληροφορίες κατανόησης και διαχείρισης cookies

Τί είναι το cookie;
Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους.
Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).

Τύποι cookies
Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω:
Cookies επίσκεψης (session cookies): Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.
Μόνιμα cookies (persistent cookies): Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).
Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies): Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.
Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies): Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.
Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.
Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .

Cookies της Google Analytics
Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.google.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ)
Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία.
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

Cookies από κοινωνικά δίκτυα
Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν θα είναι διαθέσιμη.


Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου
Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας
Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς. Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.

Παραβιάσεις δεδομένων
Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.
Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Όταν επισκέπτεστε το happygift.gr ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το happygift.gr με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του happygift.gr , κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Δικαιώματα & περιεχόμενο

Πληροφορίες σχετικές με δικαιώματα και υποχρεώσεις χρήσης αυτού του ιστότοπου

Πνευματικά Δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο happygift.gr , όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας happygift.gr ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

Ευθύνη για το περιεχόμενο
Το happygift.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στο Περιεχόμενό σας προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Διατηρείτε ακέραια την ευθύνη τον όσων περιλαμβάνετε στο Περιεχόμενό σας.
Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλειστικός υπεύθυνος για το Περιεχόμενο είναι ο ίδιος ο χρήστης που το δημιούργησε και το ανεβάζει μέσω των εργαλείων που του διατίθενται από το happygift.gr.
Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε το χαρακτήρα του Internet, ως περιβάλλοντος ανοιχτού και προσπελάσιμου από τρίτους ως εκ τούτου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι το happygift.gr σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση που κάποιος τρίτος παραβιάσει το Περιεχόμενό σας.
Σε περίπτωση, που διατυπωθεί καταγγελία ότι στον ιστότοπο υφίσταται Περιεχόμενο παράνομο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων και γενικά αντιβαίνει στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη παραβιάζοντας παράλληλα και τους παρόντες όρους, το happygift.gr δύναται να προβεί σε άμεση διαγραφή του χρήστη που ανέβασε το εν λόγω Περιεχόμενο χωρίς να τον προειδοποιήσει. Περαιτέρω για τους ίδιους λόγους το happygift.gr δύναται να αποκλείει τον κάθε χρήστη που παραβιάζει τους παρόντες όρους.

Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα
Οι επισκέπτες του happygift.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα happygift.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει τo happygift.gr , ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από τo happygift.gr

Προωθητικές Ενέργειες
Η happygift.gr πρόκειται να συμφωνήσει και να υπογράψει συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις-πελάτες της, οι οποίες πρόκειται να διαφημιστούν στην ιστοσελίδα της.

Αποποίηση της εγγύησης
Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση της πλατφόρμας και ιστοτόπου γίνεται με δική σας ευθύνη.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ.

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, ούτε η happygift.gr, οι θυγατρικές της, θυγατρικές ή οποιοδήποτε από τα μέλη του προσωπικού τους, αντιπροσώπους, έμποροι, προμηθευτές περιεχομένου τρίτων ή δικαιοπάροχοι ή οποιοσδήποτε από τους αξιωματούχους, διευθυντές, προσωπικό τους, μέλη ή αντιπροσώπους, εγγυώνται ότι η χρήση της πλατφόρμας θα είναι πάντοτε αδιάλειπτη ή ελεύθερη σφαλμάτων, ούτε παρέχουν καμία εγγύηση ως προς (α) τα αποτελέσματα που μπορεί να ληφθούν από χρήση αυτής της Αγοράς ή (β) την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο οποιασδήποτε πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχονται μέσω αυτού του ιστότοπου και διαδικτυακού χώρου. Η πλατφόρμα κατασκευάζεται και είναι προσβάσιμη σε "ως έχει" και "ως είναι διαθέσιμη" βάση. Η happygift.gr αποποιείται από τυχόν παραστάσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη μη παραβίαση, της εμπορευσιμότητας και της καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ. ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ. ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η happygift.gr ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, Ή ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (HYPERLINK), ΚΑΙ Η happygift.gr ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται ή περιέχονται στην πλατφόρμα ή παρέχονται μέσω των υπηρεσιών παρουσιάζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν υπάρχουν πληροφορίες, προφορικά ή γραπτά, που λαμβάνονται από έναν τελικό χρήστη από έναν έμπορο, έναν έμπορο από έναν τελικό χρήστη, ή από τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρόκειται να δημιουργήσει οποιαδήποτε είδους εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά σε αυτή τη συμφωνία.

Οι Υπηρεσίες παρέχονται από τη happygift.gr, επιχείρηση με έδρα το Αγρίνιο, Ελλάδος. Η happygift.gr δεν δηλώνει ότι οι Υπηρεσίες είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Εκείνοι που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες από άλλες δικαιοδοσίες το πράττουν με δική τους βούληση και είναι υπεύθυνοι για συμμόρφωση με τον τοπικό νόμο.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η παρούσα ιστοσελίδα πιθανόν να συνδέεται με άλλες μέσω συνδέσμων (hyperlinks και διαφημιστικά banners). Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή ή ζημία που θα προκύψει από την επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων που συνδέονται με την παρούσα. Χρήστες που μεταβαίνουν σε συνδεόμενες με την παρούσα ιστοσελίδες, το πράττουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Ιδιαιτέρως οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή ή ζημία που θα προκύψει από επικοινωνία ή εμπορική συναλλαγή με τρίτους, που διαφημίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Διατήρηση δικαιωμάτων
Η happygift.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τυχόν προσωπικά δεδομένα του τελικού καταναλωτή που έχουν αποθηκευτεί στην πλατφόρμα της ή στους servers που εξυπηρετούν την πλατφόρμα της, ύστερα από έγγραφη αίτηση προς τούτου του τελικού καταναλωτή και ύστερα από ειδοποίηση της επιχείρησης, της οποίας είναι πελάτης ο συγκεκριμένος καταναλωτής.
Η αποτυχία οποιουδήποτε μέρους να ασκήσει οιοδήποτε δικαίωμα που παρέχεται στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα.

Διαχωρισμός Διατάξεων
Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας κριθεί ανεφάρμοστη ή η διάταξη αυτή περιοριστεί ή εξαλειφθεί στο ελάχιστο αναγκαίο μέτρο, η παρούσα συμφωνία να παραμείνει σε πλήρη ισχύ και παράγει έννομα αποτελέσματα.

Ανάθεση
Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και τα δικαιώματα και οι άδειες που χορηγούνται βάσει αυτών, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, ή να εκχωρήσετε άδεια χρήσης από εσάς εκτός από προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από τη happygift.gr, αλλά μπορεί να ανατεθεί από τη happygift.gr χωρίς περιορισμούς. Όποιος αποπειραθεί να μεταφέρει ή αναθέσει σε τρίτο κατά παράβαση του παρόντος, τότε είναι άκυρη.

Αιτίες Αγωγών
Κάθε αιτία αγωγής ή αξίωσης που μπορεί να έχετε σε σχέση με τη happygift.gr πρέπει να ασκηθεί μέσα σε ένα (1) έτος αφότου γεννήθηκε η αξίωση ή την αιτία της αγωγής. Εάν οποιαδήποτε νομική ή δικαιϊκή πράξη είναι απαραίτητη για την επιβολή των όρων αυτής της Συμφωνίας, και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της happygift.gr, το μέρος που θα κερδίσει θα δικαιούται εύλογες αμοιβές δικηγόρων, λογιστών και άλλων επαγγελματιών, καθώς και τα έξοδα και δαπάνες πέραν οποιασδήποτε άλλης δαπάνης στην οποία μπορεί να είναι το εν λόγω μέρος να αξιώσει.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία
Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους ανωτέρω όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με ανακοίνωση της τροποποίησης στην ιστοσελίδα.
Οι ανωτέρω όροι χρήσης ερμηνεύονται και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι τα δικαστήρια.


ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΊΣΤΕ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΝ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Όροι Gift card
Happy Gift card
1.Η Δωροεπιταγή Happy Gift card εκδίδεται από την επιχείρηση με την επωνυμία «Σωφρόνης Φ. & Σωφρόνης Ε. Ο.Ε» και το διακριτικό τίτλο «Happygift» η οποία εδρεύει στο
Αγρίνιο, οδός Παπαστράτου αρ. 39, με Α.Φ.Μ. 801286986  και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153559612000 (εφεξής η «επιχείρηση»).
2.Η Δωροεπιταγή δύναται να εξαργυρωθεί για αγορές προϊόντων είτε στο φυσικό κατάστημα με την επίδειξη της έντυπης μορφής της είτε στο ηλεκτρονικό μας
κατάστημα www.happygift.gr με την χρήση του κωδικού που αναγράφεται πάνω σ ́αυτή.
3.Η Δωροεπιταγή ΔΕΝ ανταλλάσσεται με μετρητά χρήματα ή δωροεπιταγές, αλλά μόνο με αγοραζόμενα εμπορεύματα. Στην περίπτωση που το αγοραζόμενο
εμπόρευμα είναι μεγαλύτερης αξίας από το ποσό της Δωροεπιταγής, ο κομιστής θα κληθεί να καταβάλλει τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ποσού της
Δωροεπιταγής και της αξίας του εμπορεύματος.
4.Μπορείτε να προμηθευτείτε μία Δωροεπιταγή από το φυσικό κατάστημα ή απ τον ιστότοπό μας www.happygift.gr και να την πιστώσετε με το ποσό που επιθυμείτε.
5.Η Δωροεπιταγή ισχύει για έξι (6) μήνες από την αρχική της ενεργοποίηση. Μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών, η Δωροεπιταγή απενεργοποιείται, ενώ το υπόλοιπό
της μηδενίζεται αυτομάτως και δεν είναι εφικτή η εξαργύρωση ή η αντικατάστασή της.
6.Η Δωροεπιταγή είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμη, μη προσωπική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον κομιστή της. Κατά την εξαργύρωση της
Δωροεπιταγής, η Επιχείρηση δεν υποχρεούται και δεν θα πραγματοποιεί έλεγχο ταυτοπροσωπίας.
7.Σε περίπτωση που τα στοιχεία της Δωροεπιταγής εμφανίζονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένα, ώστε να μην καθίσταται εφικτή η εξακρίβωση της
γνησιότητάς της, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί την ανταλλαγή της με εμπορεύματα.
8.Τυχόν χρηματικό υπόλοιπο στη Δωροεπιταγή σας δεν τοκίζεται, ούτε μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά. .
9.Η επιστροφή προϊόντος που αγοράστηκε με τη χρήση Δωροεπιταγής είναι δυνατή μόνο με την έκδοση νέας Δωροεπιταγής ίσης αξίας με το ποσό αγοράς του
προϊόντος. Απαραίτητη η επίδειξη της απόδειξης αγοράς.
10.Αν επιστραφεί ένα προϊόν που αγοράστηκε με τη χρήση πολλαπλών τρόπων πληρωμής, η επιστροφή της χρηματικής αξίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τους τρόπους πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική συναλλαγή.
11.Προστατεύετε αυτήν την Δωροεπιταγή σαν μετρητά χρήματα. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται και δεν
επιστρέφεται η αξία της. Η Επιχίρηση δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του φαινόμενου ως κομιστή της Δωροεπιταγής ή οποιουδήποτε τρίτου για απώλεια, κλοπή ή
καταστροφή αυτής.
12.Κατά την παραλαβή της Δωροεπιταγής δεν εκδίδεται απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο, καθώς δεν λαμβάνει χώρα παράδοση-πώληση αγαθών. Τα προβλεπόμενα εκ
του νόμου φορολογικά παραστατικά εκδίδονται κατά την εξαργύρωση του ποσού της Δωροεπιταγής από τον κομιστή της με την αγορά προϊόντων ίσης ή
μεγαλύτερης αξίας από τα καταστήματα της Επιχείρησης.
13.Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβεί οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παραπάνω όρων χρήσης και η τροποποίηση αυτή θα
δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Επιχείρησης www.happygift.gr.
14.Η χρήση της Δωροεπιταγής αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
15.Γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών: 2641306819 (από κινητό και σταθερό)